POŻYCZKA POD ZASTAW DZIAŁKI

Pożyczka w której zabezpieczeniem jest działka, inaczej nazywana pożyczką pod zastaw działki. Zabezpieczeniem takiej pożyczki jest wpis w księdze wieczystej działki, który jest usuwany automatycznie po całkowitej spłacie pożyczki.

Pożyczki pod zastaw działek (usługowych, inwestycyjnych, budowlanych, rolnych, rekreacyjnych – oraz innych) są udzielane na okres do pół roku, a możliwością przedłużenia do 1 roku. Jeśli potrzebują Państwo pożyczki na dłuższy okres prosimy zapoznać się z ofertą Linii pożyczkowej w zakładce Pożyczki.

Proszę wypełnić i przesłać do nas formularz dostępny z prawej strony. Po uzyskaniu od nas propozycji należy uzupełnić dokumenty wymienione poniżej.

Dz.    Działka – potrzebne dokumenty:

 • Numer Księgi Wieczystej.
 • Akt notarialny stwierdzający nabycie działki.
 • Wypis z rejestru gruntów – z adnotacją: „Dokument może śłużyć do zmian w Księgach Wieczystych”.
 • Wyrys (mapka geodezyjna) – z adnotacją „Dokument może śłużyć do zmian w Księgach Wieczystych”
 • Zdjęcia działki, naniesień na działce oraz zdjęcia spoza działki ukazujące jej otoczenie.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o
  uregulowanym podatku. Dotyczy to tylko nieruchomości nabytych na drodze:
  – Spadku – zaświadczenie jest obowiązkowe!
  – Darowizny – zaświadczenie obowiązkowe, jeśli darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.

Sprawdź swoją księgę wieczystą: TUTAJ