POŻYCZKA POD ZASTAW DOMU

Pożyczka w której zabezpieczeniem jest dom, inaczej nazywana prywatną pożyczką pod zastaw domu. Zabezpieczeniem takiej pożyczki jest wpis w księdze wieczystej domu, który jest usuwany automatycznie po całkowitej spłacie pożyczki.

Prywatna pożyczka pod pod zastaw domu jest udzielane na dogodny okres na indywidualnie ustalanych warunkach. Jeśli potrzebują Państwo pożyczki na dłuższy okres prosimy zapoznać się z ofertą Linii pożyczkowej w zakładce Pożyczki.

Proszę wypełnić i przesłać do nas formularz dostępny z prawej strony. Po uzyskaniu od nas wstępnej propozycji należy uzupełnić dokumenty wymienione poniżej.

D.    Dom – potrzebne dokumenty:

 • Numer Księgi Wieczystej.
 • Akt notarialny stwierdzający nabycie domu.
 • Wypis z rejestru gruntów – z adnotacją: „Dokument może śłużyć do zmian w Księgach Wieczystych”.
 • Wyrys (mapka geodezyjna) – z adnotacją „Dokument może śłużyć do zmian w Księgach Wieczystych”
 • Zdjęcia pomieszczeń oraz budynku z zewnątrz, zdjęcia budowli i otoczenia na zewnątrz budynku.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o
  uregulowanym podatku. Dotyczy to tylko nieruchomości nabytych na drodze:
  – Spadku – zaświadczenie jest obowiązkowe!
  – Darowizny – zaświadczenie obowiązkowe, jeśli darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.

Sprawdź swoją księgę wieczystą: TUTAJ