DOKUMENTY

Poniżej znajdziecie Państwo w jednym miejscu spis dokumentów potrzebnych do uzyskania poszczególnych rodzajów pożyczek.

M.    Zabezpieczeniem Mieszkanie – potrzebne dokumenty:

 • Numer Księgi Wieczystej.
 • Akt notarialny stwierdzający nabycie mieszkania.
 • Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami czynszowymi.
 • Zdjęcia pomieszczeń oraz budynku z zewnątrz, zdjęcia klatki schodowej i zdjęcia otoczenia.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o
  uregulowanym podatku. Dotyczy to tylko nieruchomości nabytych na drodze:
  – Spadku – zaświadczenie jest obowiązkowe!
  – Darowizny – zaświadczenie obowiązkowe, jeśli darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.

Sprawdź swoją księgę wieczystą: TUTAJ

 

D.    Zabezpieczenie Dom – potrzebne dokumenty:

 • Numer Księgi Wieczystej.
 • Akt notarialny stwierdzający nabycie domu.
 • Wypis z rejestru gruntów – z adnotacją: „Dokument może śłużyć do zmian w Księgach Wieczystych”.
 • Wyrys (mapka geodezyjna) – z adnotacją „Dokument może śłużyć do zmian w Księgach Wieczystych”
 • Zdjęcia pomieszczeń oraz budynku z zewnątrz, zdjęcia budowli i otoczenia na zewnątrz budynku.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o
  uregulowanym podatku. Dotyczy to tylko nieruchomości nabytych na drodze:
  – Spadku – zaświadczenie jest obowiązkowe!
  – Darowizny – zaświadczenie obowiązkowe, jeśli darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.

Sprawdź swoją księgę wieczystą: TUTAJ

L.    Zabezpieczeniem Lokal – potrzebne dokumenty:

 • Numer Księgi Wieczystej.
 • Akt notarialny stwierdzający nabycie lokalu.
 • Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami czynszowymi.
 • Zdjęcia pomieszczeń oraz budynku z zewnątrz, zdjęcia klatki schodowej i zdjęcia otoczenia.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o
  uregulowanym podatku. Dotyczy to tylko nieruchomości nabytych na drodze:
  – Spadku – zaświadczenie jest obowiązkowe!
  – Darowizny – zaświadczenie obowiązkowe, jeśli darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.

UWAGA: Lokale umieszczone w domkach jednorodzinnych – objęte są procedurą pożyczki pod zastaw domu – wymagane są dokumenty takie same jak pod zastaw domu.

Sprawdź swoją księgę wieczystą: TUTAJ

Dz.   Zabezpieczeniem Działka – potrzebne dokumenty:

 • Numer Księgi Wieczystej.
 • Akt notarialny stwierdzający nabycie działki.
 • Wypis z rejestru gruntów – z adnotacją: „Dokument może śłużyć do zmian w Księgach Wieczystych”.
 • Wyrys (mapka geodezyjna) – z adnotacją „Dokument może śłużyć do zmian w Księgach Wieczystych”
 • Zdjęcia działki, naniesień na działce oraz zdjęcia spoza działki ukazujące jej otoczenie.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o
  uregulowanym podatku. Dotyczy to tylko nieruchomości nabytych na drodze:
  – Spadku – zaświadczenie jest obowiązkowe!
  – Darowizny – zaświadczenie obowiązkowe, jeśli darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.

Sprawdź swoją księgę wieczystą: TUTAJ

 

Hp.    Chwilówka – potrzebne dokumenty – osoby pracujące:

 • dowód osobisty (jeśli inny adres zamieszkania inny niż adres zameldowania wtedy drugi dokument ze zdjęciem),
 • zaświadczenie o zarobkach od Pracodawcy za ostatnie 3 miesiące,
 • potwierdzenie wpływów wynagrodzenia na konto za ostatnie 3 miesiące.

He.    Chwilówka – potrzebne dokumenty – emeryt, rencista:

 • dowód osobisty (jeśli inny adres zamieszkania inny niż adres zameldowania wtedy drugi dokument ze zdjęciem),
 • legitymacja rencisty lub emeryta,
 • waloryzacja renty lub emerytury za ostatni okres,
 • potwierdzenie wpływów świadczenia z ZUS za ostatnie 3 miesiące.

Czy wszystkie dokumenty muszę od razu wysyłać?

Przy ubieganiu się o pożyczkę pod zastaw nieruchomości nie ma potrzeby od razu wysyłać wszystkich dokumentów. Konieczne jest jednak przesłanie numeru księgi wieczystej lub jej kopii, jeśli nie widnieje w ewidencji elektronicznej. Należy tez podać podstawowe informacje na temat jaka kwota pożyczki Państwa interesuje, na jaki okres. Najkorzystniej jest wypełnić formularz umieszczony po prawej stronie

Posted in DOKUMENTY | Leave a comment